Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg1 produksjon

Vg1 produksjon

Vg1 produksjon

Beskrivelse av faget

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er relevant innenfor produksjonen. Praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring er også viktige deler av programfaget. Det skal benyttes varierte arbeidsoppgaver tilpasset vg1-nivå innenfor oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner og med praktisk anvendelse av materialer og verktøy som det sentrale. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfaget innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer
 • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg
 • motta, håndtere og lagre materialer og utstyr på en hensiktsmessig måte og i henhold til regelverk
 • foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad
 • bruke materialer økonomisk og miljømessig forsvarlig
 • følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver
 • utføre livreddende førstehjelp

 

Timetall

Det er 12 undervisningstimer pr. uke.

 

Eksamen

Eksamensoppgave utarbeides lokalt.

 EleverPrivatister
Type eksamensfag  Ingen eksamen  Obligatorisk 
Type eksamensordning  Ingen eksamen  Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktisk 
Eksamensform  Ingen eksamen  Skriftlig 
Standpunktvurdering  Ja  

 

Læreplan


Utskriftsvennlig versjon