Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Elektrofag > Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling

VIDEREGÅENDE TRINN 1: ELEKTROFAG

Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende.
Søknadsfrist: 1. mars (for særskilt inntak: 1. februar)

Etter videregående trinn 1 kan du søke opptak til videregående trinn 2. Der er det flere programområder å velge blant. Disse programområdene kan igjen føre fram til et 30-talls ulike fagbrev.

Fag- og timefordelingen på videregående trinn 1 ser slik ut:


Fellesfag


Uketimer

  Norsk

  2

  Engelsk

  3

  Matematikk

  3

  Naturfag

  2

  Kroppsøving

  2

Sum timer fellesfag

12


Felles programfag

  Data- og elektronikksystemer

  7

  Elenergisystemer

  5

  Automatiseringssystemer

  5

Sum timer felles programfag

17


Prosjekt til fordypning 

  Kan være
   - forberedelse til et programområde på Vg2
   - forberedelse til et ønsket lærefag
   - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

  6 


Timer totalt

35

VIDEREGÅENDE TRINN 2:

- Programområde Elenergi
- Programområde Data og elektronikk


Inntakskrav: Videregående trinn 1 Elektrofag og kryssløp.
Søknadsfrist: 1. mars (for særskilt inntak: 1. februar)

Ved Fosen videregående skole tilbyr vi opplæring innen to programområder på videregående trinn 2: Elenergi og Data og elektronikk.

Eksamen fra Vg2 gir deg anledning til å søke læreplass i en bedrift slik at du kan ta fagbrev. Veien mot fagbrev etter Vg2 tar vanligvis 2,5 år.

Etter Vg2 kan du også søke Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg adgang til studier ved høyskoler og universitet.

Vg2-programområdene har 9 timer fellesfag, 17 timer felles programfag og 9 timer prosjekt til fordypning.

Fag- og timefordelingen for programområde Elenergi ser slik ut:

Felles allmenne fag

Uketimer

  Norsk

  2

  Engelsk

  2

  Samfunnsfag

  3

  Kroppsøving

  2

Sum timer fellesfag

  9

Felles programfag

 

  Elenergisystemer

   7

  Automatiseringssystemer

   5

  Data- og elektronikk

   5

Sum timer felles programfag

 17

  Prosjekt til fordypning

 

 Kan være
 - fordypning i programfag
 - forberedelse til et ønsket lærefag
 - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 

  9

  Timer totalt

35

Fag- og timefordelingen for programområde Data og elektronikk ser slik ut:


Felles allmenne fag


Uketimer

  Norsk

  2

  Engelsk

  2

  Samfunnsfag

  3

  Kroppsøving

  2

Sum timer fellesfag

  9


Felles programfag 

  Data- og elektronikk

10

  Elektronisk infrastruktur

  7

Sum timer felles programfag

17


Prosjekt til fordypning

 

  Kan være
   - fordypning i programfag
   - forberedelse til et ønsket lærefag
   - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 

  9


Timer totalt


35

 

 

 

VIDEREGÅENDE TRINN 3:

- Programområde Dataelektronikerfaget

Inntakskrav: Videregående trinn 2 Elektrofag
Søknadsfrist: 1. mars (for særskilt inntak: 1. februar)

Ved Fosen videregående skole tilbyr vi opplæring innen et programområder på videregående trinn 3: Data og elektronikk.

Eksamen fra Vg3 gir deg anledning til å søke læreplass i en bedrift slik at du kan ta fagbrev. Veien mot fagbrev etter Vg2 tar vanligvis 2,5 år.

Etter Vg3 kan du også søke Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg adgang til studier ved høyskoler og universitet.

Vg3-programområdene har 2 timer fellesfag, 33 timer felles programfag.

 

Fag- og timefordelingen for programområde Data og elektronikk ser slik ut:


Felles allmenne fag


Uketimer

  Kroppsøving

  2

Sum timer fellesfag

  2


Felles programfag 

  System og infrastruktur

15

  Apparat og utstyr

18

Sum timer felles programfag

33

 


Utskriftsvennlig versjon