Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Elektrofag > Vg2 Data- og elektronikk

Vg2 Data- og elektronikk

Elever på VG2-Data og Elektronikk arbeider med ulike oppgaver som vi tidligere omtalte som «svakstrøm».  Etter endt skolegang er det mulighet for å begynne i lære innen telekommunikasjonsmontør- eller produksjonselektroniker-faget.  Linjen rekrutterer til VG3-Data/elektronikk, og det også mulig å søke Forsvarets tekniske befalsskole på Kjevik/Lillehammer etter endt utdannelse hos oss.

Det utføres praktiske oppgaver som montering av brann- og innbruddsalarm, videoovervåkning, mottak og distribusjon av krinkastingssignaler. Disse oppgavene utføres helst innendørs eller utendørs. Andre oppgaver vil være grensesnittskap med vern mot overspenning, måling og feilsøking på strømforsyning og forsterkere, telefonsentraler, data-nett og kabler, servere, mikrokontrollere og satellittnavigasjon.

Elevene får opplæring i måleinstrument, verktøy, HMS og avfallshåndtering.

Etter utført praktisk arbeid leverer elevene en rapport over arbeidet, hvor også teori forklares. De jobber gjerne i grupper på 2 stk. på verkstedet.

I løpet av skoleåret er elevene utplassert i totalt 6 uker i bedrift i faget PTF. Her kan de prøve ut de ulike yrkesretningene og få vist seg frem i forhold til mulige lærebedrifter.


Utskriftsvennlig versjon