Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Elektrofag > Vg2 Elenergi

Vg2 Elenergi

VG2-Elenergi består av tre programfag. Disse er: El energisystemer 197 årstimer, Automatomatiseringssystemer 140 årstimer og data- og elektronikksystemer 140 årstimer. I tillegg består studieåret av fellesfagene norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving.

I de nevnte programfagene arbeider elevene i stor grad med praktiske arbeidsoppgaver. Etter utført arbeid leverer elevene en rapport på arbeidsoppdraget. Inkludert i denne rapporten vil det være innbakt en del grunnleggende teori som går på elektrotekniske beregninger og begreper sett opp i mot elsikkerhet og HMS. Her inngår også funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking og regelverk.

Typiske arbeidsoppdrag innenfor El energi: Legging av åpent- og skjultanlegg for styring av lys og stikkontakter. Montering av sikringsskap og andre elektriske installasjonssystemer. Automatiseringssystemer: Kobling på stativ, av automatiseringssystemer for styring av motorer. Dette utføres både ved hjelp av vanlige kontaktorer og mer moderne programmerbare logiske styringer. Data- og elektronikksystemer: Oppkobling av alarmsystemer, herunder brannalarm. TV anlegg, og enkle telesystemer.

I løpet av skoleåret er elevene utplassert i bedrift i totalt 6 uker. Faget heter Prosjekt Til Fordypning(PTF). Her får elevene prøvd ut de ulike yrkesretningene, samtidig som de får vist seg fram i forhold til mulige lærebedrifter.

Hovedløpet etter VG2-Elenergi er å starte som lærling. Her har man muligheter innen mange fagområder. Noen eksempler er elektriker, tavlemontør og energimontør.

Etter endt VG2-elenergi kan man også ta påbygning studiespesialisering og videre  forkurs, for å kvalifisere til teknisk fagskole eller ingeniørstudier i elektro.

 
 Oversiktsbilde skjultanlegg.  Detaljbilde dobbel stikk.
 
 Ferdig montert sikringsskap med automatsikringer og måler  Åpent anlegg med bryter, lyspunkt og stikkontakter
 

 Brannsentral oppkobling, åpen forlegning. To detektorer og alarm. Forlagt med dobbeltsløyfe

  Automasjonsoppkobling på brett
   
 Nettverkskabel laget av cat5 kabel og RJ45 plugg  Ferdig montert grensesnittskap for tele og data, med strømsikringer og overspenningsvern.

 


Utskriftsvennlig versjon