Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Idrettsfag

Idrettsfag

Utdanningsprogrammet idrettsfag har et 3-årig utdanningsløp som gir deg studiekompetanse. Videre gir utdanningen deg et godt idrettsfaglig grunnlag som ut fra dine valg kan ha innretning mot: Breddeidrett, friluftsliv, lederutvikling eller toppidrett.

    

 

Fagene er delt opp i 2 hovedgrupper fellesfag og programfag. Fellesfagene er de fagene som bygger videre på de du har hatt i grunnskolen (ungdomsskolen) og programfagene er de som er knyttet til idrettsaktiviteter. Det er disse fagene til sammen som gir deg kompetanse til å studere ved universitet eller høgskole. Noen programfag er obligatoriske og heter i læreplanen bare programfag mens andre er valgfrie programfag. Det er de du kan velge å fordype deg i.

Valgene du har hos oss er:
Breddeidrett: Håndball og Fotball
Lederutvikling

Idrettsfag samarbeider med 8- 10 aktører utenfor skolen. Dette gjør at elevene får et godt innblikk i hvordan det de lærer på skolen er nyttig i hverdagen. Sammen med disse samarbeidspartnerne bidrar ansatte og elver ved idrettsfag til at mange unge og gamle knyttet til Fosen blir mer fysisk aktive. Blant samarbeidspartnerne er Sportmix, Fysak, Fosen Fotball klubb, Allidretten i Bjugn, Bjugn/Ørland Skøyteklubb, Kulturskolen mfl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
Utskriftsvennlig versjon