Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Idrettsfag > Timefordeling

Timefordeling

Studieretning for idrettsfag - fag og timefordeling

Felles allmenne fag

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Norsk

4

4

6

Engelsk

5

 

 

Matematikk

5

3

 

Naturfag

5

 

 

B-/C-språk

4

4

 

Samfunnsfag

 

 3

 

Religion og etikk

 

 

3

Historie

 

 2

4

Geografi

 

 2

 

Studieretningsfag

 

 

 

Aktivitetslære

5

5

5

Treningslære

2

3

5

Idrett, kultur og samfunn

 

2

3

Treningsledelse

 

2

4

Valgfrie programfag

5

5

5

Sum

35

35

35

Studieprogrammet legger opp til minst en friluftslivsaktivitet på år.

I tillegg pleier studieprogram for idrett med basis i faget idrett og samfunn å gjennomføre en studietur til Hellas. Her samarbeider skolen med en lokal skole slik at man møter greske ungdommer på samme alder samt at man opplever OL-arenaer på nært hold.

 


Utskriftsvennlig versjon