Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Idrettsfag > Opplæringsstruktur

Opplæringsstruktur

VG1 idrettsfag
Programfagene innen idrett er:
Aktivitetslære               5 timer i uka
Treningslære                 2 timer i uka
Valgfritt programfag     5 timer i uka

Aktivitetslære legger vekt på idrettsfaglig allsidighet og bredde  gjennom praktiske øvinger der flere idretter brukes. I tillegg er to friluftslivsaktiviteter en del av lærestoffet .

Treningslære handler i hovedsak om hvorfor og hvordan en utøver bør trene i ulike situasjoner, og om hvordan utøverens egenskaper kan påvirkes og utvikles i gunstig retning.

Opplæringen består av  felles programfag, programfag fra idett som treningslære, aktiviteslære og valgfritt pramfag.

VG2  idrettsfag
VG2 Idrettsfag gir en videreføring av og/eller en innføring i idrettslige ferdigheter innenfor flere idretter. VG2 bygger videre på det stoffet man har jobbet med på VG1 og vil gå dypere inn i stoffet.

Opplæringen omfatter: felles allmenne fag, samt studieretningsfagene aktivitetslære, treningslære, idrett, kultur og samfunn, ledelse og instruksjon

Programfagene utgjør her:
Aktivitetslære                     5 timer
Treningslære                       3 timer
Idrett og samfunn               2 timer
Treningsledelse                  2 timer
Valgfritt programfag           5 timer

VG3  idrettsfag
Kurset gir en videreføring av idrettslige ferdigheter innen flere idretter og gir en videre fordypning innen en bestemt idrett. Samtidig settes idretten inn i et samfunnsperspektiv. Faget idrett og samfunn har fått en bred plass i fagkretsen. Utdanningen gir også kunnskaper om, ferdigheter i og erfaring med ledelse av grupper.

Programfagene på dette trinnet er:
Aktivitetslære                      5 timer
Treningslære                        5 timer
Idrett og samfunn               3 timer
Treningsledelse                   4 timer
Valgfritt programfag           5 timer

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon