Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel > Vg1 Service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel

I et flerkulturelt og flerspråklig samfunn er det nødvendig at den som skal drive handel med produkter og tjenester, tilegner seg kunnskap for å ivareta både tradisjoner, kulturer og etiske normer. Det er også viktig å vite hvordan man gir god service og at man lærer seg å samarbeide med andre.

Innhold i Programfag, 17 timer pr. uke:

Kommunikasjon og service

 • Hva er god service?
 • Behov i markedet? Motivasjon?
 • Bruke kart over Norge. Planlegge reiseopplevelser for kunder
 • Etikk, handel av produkter og tjenester
 • Bruke relevant teknologi (tekster, kommunikasjon)
 • Presentasjonsteknikker

Planlegging

 • Forretningside, forretningsplan, markedsføring
 • Hvordan skal vi skaffe oss penger (kapital) for å starte bedrift? (bruke egne oppsparte penger eller skal vi låne?)
 • Hvilke inntekter og kostnader tror vi at vi får?
 • Hvilken pris bør vi sette på produktet/tjenesten vår?
 • Rekruttering og ansettelse
 • Sikkerhet

Drift og oppfølging

 • Føre og avslutte enkle regnskap
 • Lover og regler som må følges i næringslivet
 • Kontoradministrative arbeidsoppgaver
 • Sikring av data, dokumenter og eiendeler i bedriften
 • Helse, miljø og sikkerhet

 

Prosjekt til fordypning, 6 timer pr. uke - Aktuelle tema

Utplassering i bedrift

 • Vi samarbeider med Bjugn Næringsforening. Våre elever på vg1 skal utplasseres i bedrifter i Ørland og Bjugn. Det vil bli et nært samarbeid mellom skolen og bedriften.
 • Utplasseringa vil foregå en halv dag i uka. 

 

Fordypning i felles- /programfag

 • Trenger du litt ekstra hjelp til noen av fellesfagene?

UNGDOMSBEDRIFT

les mer om ungdomsbedrift på www.ue.no

Etablere egen ungdoms-bedrift

(UB)

 • Elevene på Service og Samferdsel etablerer egen bedrift
 • De skaffer seg mentorer (rådgivere) fra næringslivet
 • Bedriften registreres i Brønnøysundregisteret
 • Jobber mye med produkt-/ tjenesteutvikling og kreativitet
 • 16-åringene i dag er framtida vår!!
 • Elevene skal etablere, drive og avvikle bedriften dette skoleåret.
 • Stemmer teorien vi lærer med det praktiske arbeidet vi må gjøre?
 • Overskudd? Ja- forhåpentligvis! Elevene disponerer pengene.
 • Her ved Fosen vgs på studieretningen for Service og samferdsel har vi lærere med gode faglige og praktiske erfaringer med det å bruke ungdomsbedrift som pedagogisk undervisningsmetode. "LEARNING BY DOING".

 

Fellesfag 12t/uke:

Mer om…

Norsk (2)

Matematikk (3)

Naturfag (2)

Engelsk (3)

Kroppsøving (2)

 • Dette er fag du kjenner igjen fra ungdomsskolen
 • Alle "Yrkesfaglige utdanningsprogram" har de samme fellesfagene og timeantallet per uke.


Utskriftsvennlig versjon


Utskriftsvennlig versjon