Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Entreprenørskap og bedrifts... > Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 – innhold:

Entreprenørskap
Viktig med entreprenørskap for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet

Etablering
Gjennomføre en kreativ idèprosess for å utforme forretningsidèer
Utarbeide forretningsplan
Gjennomføre stiftelsesmøte
Gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser

Drift
Vurdere markeder og målgrupper for produktet/tjenesten
Lage profileringsmateriell og presentere en virksomhet
Budsjett
Regnskap
Ledelse, HMS-arbeid, Miljørapporter

Undervisning

Forkunnskap

Læreplan

5 timer pr. uke

Ingen

http://www.udir.no/kl06/ENT1-01/Hele/Kompetansemaal/Entreprenorskap-og-bedriftsutvikling-1/

Hvem passer faget for?

  • Deg som ønsker en praktisk måte å lære teori på
  • Deg som er kreativ
  • Deg som liker å jobbe i team
  • Deg som vil prøve noe annerledes
  • Deg som vil være med på kurs utenom skolen

Programfaget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1

Faget kom inn i studieretning for studiespesialiserende fag med Kunnskapsløftet. Forenklet kan man si at faget gir et innblikk i hvordan man skal gå fram for å starte en bedrift når man har en forretningsidé.

Faget er praktisk ved at elevene starter sin egen bedrift og lærer seg teorien gjennom praktiske erfaringer. I starten av skoleåret brukes det tid på å gjennomføre en kreativ idéprosess for å utforme forretningsidéer

Før elevene starter med bedrifter må de ha foretatt markedsundersøkelser og markedsvurdering (er noen villige til å kjøpe produktet/tjenesten som skal tilbys?), de må ha samlet inn startkapital ved å selge andeler, det må være laget priskalkyler for det som skal selges og det må være satt opp budsjetter som viser at salget kan gå med overskudd. Det må også være tenkt på hvordan produktet/tjenesten skal gjøres kjent (Markedsføring) og hvordan/hvem som skal produsere produktet.

Vi bruker ungdomsbedrift som metode for innlæring av læreplanmålene i faget.

”Ungdomsbedrift gir elevene i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering. Elevene skal gjennom et skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næringslivet. Bedriften registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund som en egen juridisk enhet og får tildelt organisasjonsnummer og bedriftsattest. Ungdomsbedrift er et andelsselskap med en fastsatt andelskapital”. (Ungt Entreprenørskap (UE) - veiledningshefte Ungdomsbedrift)

I ungdomsbedriftene er det 2-5 deltakere som hver og en har egne ansvarsområder og stillinger. Elevene søker seg til de ulike stillingene i bedriften. Stillingene kan være Daglig leder, Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Produksjons- og salgsansvarlig og ansvarlig for miljøet i bedriften.

UB-året er delt i tre faser:

  1. Oppstart og etablering
  2. Drift
  3. Avvikling

I løpet av driftsfasen (når produktet/tjenesten produseres og selges) må det føres regnskap og bedriftene må ha en revisor som kontrollerer regnskapet.

Bedriften skal avvikles i løpet av mai måned og årsrapport skal sendes til UE i fylket innen 31. mai. Først når UE har mottatt denne, kan elevene i hver ungdomsbedrift få sine personlige attester tilsendt.

Standpunkt og eksamen

Standpunktvurdering
Eleven skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.


Utskriftsvennlig versjon