Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Entreprenørskap og bedrifts... > Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 – innhold:

 • Bedriftsutvikling
 • Innovasjon
 • Internasjonalisering

Undervisning

Forkunnskap

Læreplan

5 timer pr. uke

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

http://www.udir.no/kl06/ENT1-01/Kompetansemaal/?arst=1858830315&kmsn=-1944685828

Programfaget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2

Faget er et fordypningsfag etter Entreprenørskap og Bedriftsutvikling1

Kompetansemål (fra læreplanen i faget)

Bedriftsutvikling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • vurdere videreutvikling av en forretnings idé
 • drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet
 • vurdere å gjennomføre en organisasjonsutvikling
 • kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling
 • analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet
 • vurdere og videreutvikle markedsstrategi
 • utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold

Innovasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • forklare begrepet innovasjon og diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår
 • drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping
 • drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon
 • gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt
 • drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak

Internasjonalisering
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • diskutere Norges rolle i et internasjonalt økonomisk perspektiv
 • gjøre rede for nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel
 • gjøre rede for hvordan sentrale internasjonale økonomiske organisasjoner regulerer internasjonal handel
 • presentere forretningskulturen i aktuelle internasjonale markeder
 • vurdere internasjonale forretningsmuligheter for et produkt
 • beskrive prosessen ved import og eksport av et produkt
 • drøfte en virksomhets sosiale, etiske og miljømessige utfordringer

Standpunkt og eksamen

Standpunktvurdering
Eleven skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. 


Utskriftsvennlig versjon