Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Språkfag > Internasjonal Engelsk

Internasjonal Engelsk

Hvorfor velge Internasjonal engelsk?

Engelsk er et av verdens mest utbredte språk. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. For å kunne delta i samfunnsliv og arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt, blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå. Internasjonale nyhetsmedier og en rekke aktører innenfor musikk, film og andre kulturuttrykk benytter ofte engelsk. God kompetanse i engelsk gir derfor adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv. Programfaget kan bidra til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kulturytringer, og dermed åpne dører til de mange land og kulturer som bruker engelsk.

Hva er Internasjonal engelsk? Passer det for deg?

Internasjonal engelsk består av tre hovedområder:

  • Språk og språklæring
  • Kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur.

Internasjonal engelsk er et fag der du lærer å videreutvikle skriftlige og muntlige språkferdigheter. Du får kunnskap om det engelske språket og ulike strategier for å fremme egen språklæring. Videre innebærer det kunnskap om språkets oppbygning på setnings- og tekstnivå og bevissthet om språklige virkemidler i ulike sjangrer.

Faget dreier seg om oppbygging av tekster og kommunikasjon gjennom tekst, lyd, bilde og bevegelse, også kalt sammensatte tekster. Tilpassing av språkbruk i ulike sosiale, kulturelle og faglige situasjoner står sentralt. Videre handler Internasjonal engelsk om sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden.


Utskriftsvennlig versjon