Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Valg av programområde og programfag på Vg2

Valg av programområde og programfag på Vg2

Vi råder deg til å ta hensyn til evner og interesser når du skal velge programområde og programfag. De aller fleste utdanninger etter videregående skole krever generell studiekompetanse, og det oppnår du dersom du fullfører og består alle fag gjennom de tre årene på videregående skole.

Det er likevel viktig å være klar over at noen utdanninger krever spesielle fagkombinasjoner. Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt hvilke opptakskrav som skal gjelde for elever som følger Kunnskapsløftet.

Her er noen vanlige utdanninger som krever såkalt spesiell studiekompetanse:

Utdanning

Spesielle opptakskrav

Medisin, odontologi (tannlege), ernæring, farmasi

Matematikk R1 (ev. Matematikk S1+S2), Fysikk 1, Kjemi 1 og 2

Veterinærmedisin

Matematikk R1 (ev. Matematikk S1+S2) og Kjemi 1+2

Bioingeniør, reseptar

Matematikk R1 (ev. Matematikk S1+S2), Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

Tanntekniker

Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 eller Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

Informatikkutdanning

Matematikk R1 (ev. Matematikk S1+S2)

Arkitektutdanning (NTNU)

Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Integrert masterstudium i teknologi (sivilingeniørutdanning)

Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

3-årig ingeniørutdanning

Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Allmennlærerutdanning

Min. 35 skolepoeng og min. karakteren 3,0 i fagene norsk og matematikk

Rådgiver kan gi deg nærmere informasjon om utdanninger med spesielle opptakskrav.

Karakterpoeng:

Gjennomsnittet av alle tallkarakterene på vitnemålet multiplisert med 10

Tilleggspoeng for realfag:

  • Du kan få inntil 4 tilleggspoeng for realfag
  • Matematikk R2 og Fysikk 2 gir 1,0 realfagspoeng
  • Alle øvrige realfag gir 0,5 realfagspoeng

Utskriftsvennlig versjon