Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Om oss > Skolens styrende dokumenter > Verdidokumentet

Verdidokumentet

Aktivitetene ved vår skole skal kjennetegnes av:

Respekt og toleranse.

Med det mener vi:

 • Vi skal ha frihet til å være forskjellige innenfor de rammer lov, forskrifter og skolens reglement setter.

 •
Vi skal godta hverandres egenart.

 • Vi skal ha respekt for de oppgavene som pålegges og gjøre vårt for at arbeidet blir gjort.

 • Vi skal vise respekt for alle fag og studieretninger.


Åpen kommunikasjon.

Med det mener vi:

 • Vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre

 • Vi skal vise ærlighet og være mottakelig for ros og ris

 • Vi skal gi, motta og bringe informasjon videre

 • Viktig informasjon skal være lett tilgjengelig for alle

 

Trygghet, trivsel og engasjement.

 Med det mener vi:

 • Alle medarbeidere skal være med på å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Et godt arbeidsmiljø preges av trygghet og trivsel.

 • Et godt arbeidsmiljø fremmer engasjement, kreativitet og fleksibilitet.

 • Det gode arbeidsmiljø skal bidra til at elever og lærere tar det ansvar og de utfordringer som ligger i ny elev- og lærerrolle.


Anerkjennelse og omsorg.

Med det mener vi:

 • Medarbeiderne skal vise omsorg for hverandre.

 • Skolens virksomhet skal være arena for videreutvikling og stimulere medarbeiderne til initiativ.

 • Vi skal være bevisste på å gi hverandre positive tilbakemeldinger som  en viktig drivkraft for å skape et godt skolemiljø.


Samarbeid.

Med det mener vi:

 • Åpen og tydelig kommunikasjon basert på trygghet og tillit.

 • Et læringsmiljø hvor alle får både plikter og ansvar.

 • Et godt arbeidsfellesskap som er med på å utvikle positive holdninger og sosiale ferdigheter.

 • God kontakt med foreldre/foresatt, lokalt næringsliv og nærmiljøet for øvrig.


Profesjonalitet og kvalitet.

Med det mener vi:

 • Skolen skal utvikle solide kunnskaper og ferdigheter som elevene skal bruke i framtidige yrker og studier

 • Læringsarbeidet skal organiseres av lærere med høy faglig kompetanse som blir vedlikeholdt og forsterket gjennom en kontinuerlig etter- og videreutdanning

 • Skolen skal vise respekt for elevenes egenart og ulike forutsetninger, og læringsarbeidet skal motivere og inspirere elevene til egen utvikling

 • Lærerne skal være tydelige og positive rollemodeller som må våge å stå fram som voksne mennesker  med bevisste holdninger og verdier i sitt møte med elevene.


Utskriftsvennlig versjon