Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Om oss > Skolens styrende dokumenter > Visjon og mål

Visjon og mål

Visjon og mål for nye Fosen videregående skole

Visjon

Elevaktiv pedagogikk gjør Fosen videregående skole til en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet og trivsel.

Skolens mangfold og kulturfokus gjør skolen til en pådriver i nærings- og samfunnsutvikling i Fosen.

Mål

1. Fosen videregående skole skal ha et bredt tilbud tilpasset elevenes, samfunnets og næringslivets behov og derigjennom være et attraktivt tilbud for elever i regionen.

2. Fosen videregående skole skal ha en tydelig kulturprofil.

3. Fosen videregående skole skal ha et nært samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv i forhold til alternative læringsarenaer.

4. Gjennom sitt tilbud og sitt samarbeidsnettverk i regionen skal Fosen videregående skole utvikle og ivareta fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og samfunnsbygger.

5. Fosen videregående skole har en viktig rolle innen utvikling av opplæring via IKT

6. Opplæringen ved Fosen videregående skole skal være tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.

7. Den fysiske utformingen av bygningene skal legge til rette for tilpasset opplæring i forhold til dagens og framtidas pedagogikk.


Utskriftsvennlig versjon