Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fosen ressurs

Fosen ressurs

Om oss

Fosen Ressurs er en avdeling ved Fosen videregående skole.

Fosen Ressurs driver tjenesteyting i form av kursvirksomhet, prosjektering og konsulentarbeid overfor næringsliv, privatpersoner og offentlige etater i Fosen og nærliggende områder i regionen. Målet er å øke det generelle kompetansenivået i lokalsamfunnet.

Vi tilbyr kompetansegivende kurs på videregående skoles nivå, høyskolekurs og temakurs. Vi bidrar til at våre kunder får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning på hjemstedet. Dette gjør dem i stand til å møte fremtidens nye utfordringer og stadig økende krav.

Vi tar mål av oss å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov fra våre kunder. Et samfunn i stadig hurtigere endring krever kontinuerlig utvikling og tilpasning i form av økte krav til fagkompetanse og omstillingsevne både fra arbeidstakere og arbeidsgivere.

Våre aktiviteter omfatter all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter. Ressurssenteret har ansvar for all opplæring som ikke retter seg mot skolens ordinære elever. Fosen Ressurs benytter primært skolens pedagogiske personale i sin virksomhet.

Fosen Ressurs skal være selvfinansiert og overskuddet av driften brukes til videreutvikling av Fosen videregående skole i form av produktutvikling, investering i ny teknologi og kompetanseheving av personale. Intern kompetanseheving ved Fosen videregående skole kommer hele skolesamfunnet og næringslivet i Fosen til gode.

Vi holder til i egne nye lokaler i Fosen videregående skole i Botngård. Vi kan tilby alle typer møte-, kurs- og konferansefasiliteter med blant annet ulike typer møterom og undervisningsrom, auditorium, bibliotektjenester, trådløst nettverk, videokonferanse, kantine med mer.


Utskriftsvennlig versjon 

Utskriftsvennlig versjon