Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fosen ressurs > Fagbrev > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Fosen Ressurs er 1.linje servicesenter for realkompetansevurdering av voksne.

Dersom du har planer om utdanning eller videreutdanning på videregående skoles nivå (svennebrev/fagbrev, generell studiekompetanse) ta kontakt med Fosen Ressurs for en samtale. Husk å ta med attester som viser hva du har gjort.

Alt kan telle i realkompetansevurderingen:

 • Alle skoler og kurs etter grunnskolen
 • All arbeidserfaring og praksis
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid.

Se også:
Søknadsskjema for realkompetansevurdering

Oppmelding til eksamen 

Sør Trøndelag fylkeskommune om voksenopplæring

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all formell og ikke formell kunnskap og kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skolegang, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

I enkelte tilfeller, som ved utstedning av fagbrev, kan det være nok å avlegge avsluttende prøve.

Dokumentert realkompetanse kan benyttes i forhold til inntak på videregående opplæring, forkorting av opplæringsløp, godkjenning til å framstille seg til fag-/svenneprøve og godkjenning av studiekompetanse.

Realkompetansevurdering er nyttig for personer som:

 • Har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse 
 • Har yrkespraksis og utdannelse, men ingen dokumentasjon 
 • Har noe skolegang og ønsker å fortsette og fullføre utdanningen 
 • Har helt eller delvis fullført opplæring på videregående skoles nivå, men mangler dokumentasjon
 • Har hatt hobbyer/samfunnstjeneste osv. som har gitt vedkommende relevant kompetanse i forhold til ønsket opplæring/yrkeskompetanse
 • Er innvandrere/flyktninger som ønsker/trenger norsk dokumentasjon
 • Ønsker kvalifisering i form av vitnemål, fag/svennebrev eller studiekompetanse

Skjema for realkompetansevurdering eller søknadsskjemaet fåes hos Fosen Ressurs. Ta kontakt med Fosen Ressurs for veiledning og utfylling av søknadsskjema til realkompetansevurdering.

Voksnes rett til videregående opplæring

Voksne født før 1. januar 1978 som har fullført grunnskole, men ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den voksne allerede har. Utdanningen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov og situasjon. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæringen.

Fremgangsmåte:
Den enkelte kan selv ta kontakt med nærmeste videregående skole. De har informasjon om videregående opplæring og om opplæringstilbudene som finnes i fylket.

Det er forskjell mellom inntak etter to ulike paragrafer:

1.     Etter § 3-1:

 • Inntak i ordinære klasser/gruppe sammen med ungdom.
 • Søknad må sendes for hvert nytt år i skole (har ingen rett til å fullføre).
 • Som for ungdom har en voksen ingen garanti for å bli tatt inn på sitt førstevalg. 
 • Voksne med rett rangeres etter ungdom.
 • Voksne har ellers rettigheter som ordinære elever.

2.     Etter § 4A-3:

 • Voksne født før 1.1.1978 og som har fullført grunnskolen, men ikke fullført videregående opplæring, har etter søknad krav på videregående opplæring
 • Blir en voksen tatt inn på opplæring har vedkommende krav på å gjennomføre hele opplæringen fram til ønsket sluttkompetanse. Ikke nødvendig å søke hvert år.
 • Ikke krav på heltids videregående opplæring, men tilpasset den enkeltes behov.
 • Ikke krav på skyss og spesialundervisning.

Søkere som har rett etter § 4A-3 i opplæringsloven, rangeres etter personer med rett etter § 3-1 når de konkurrerer om inntak til ordinære kurs på dagtid.

Voksne med rett til videregående utdanning kan få vurdert og dokumentert din realkompetanse og utarbeidet karriereplan.

 


Utskriftsvennlig versjon