Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fosen ressurs > Fylkesmannen - K2015

Fylkesmannen - Kompetanseløftet 2015

Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet.

Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening – Framtidens omsorgstjenester". Den skal gjelde fram til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot 2050.

Fylkesmannen Sør-Trøndelag, videregående skoler ved ressurssentrene, Trondheim kommune, Fylkeskommunen og KS har forpliktet seg til å bistå kommunene i arbeidet med Kompetansløftet 2015.

Kystressurs er et samarbeidsorgan for alle ressurssentene i kystregionen i Midt-Norge. Dette er Fosen Ressurs, Åfjord Ressurssenter, Rissa Ressurssenter, Hitra Ressurssenter, Frøya Studiesenter og Hemne Ressurssenter.

Kystressurs kan blandt annet tilby eller har under planlegging følgende opplæring i anledning Kompetanseløftet 2015:

  • Tvang og makt
  • Lindrende pleie og kreftomsorg
  • Psykisk helsearbeid
  • Demenshåndtering
  • Eldreomsorgens ABC
  • Etikk for helsepersonell
  • Lindrende pleie
  • Støttekontakt
  • Faglig veileder og instruktør

For mer informasjon se også www.fylkesmannen.no.


Utskriftsvennlig versjon