Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Tjenester > Driftsavdeling

Driftsavdeling

Driftsavdelingen består av vaktmestere, renholdere og tilsynsvakter.

På driftsavdelingen er vi 2 personer.
Vårt arbeid er å holde orden på byggningsmassen og det tekniske utstyret, og sørge for at brukerne har et godt og friskt innemiljø.

På ettermiddag og kveld har vi utleie, og da er det 2 personer som er ansatt på skolen som tilsynsvakter som jobber hver sin uke.

 

Vi kan hjelpe til med diverse ting som:

• Temperaturer inne og luftkvalitet
• Nøkler
• Adgangskort/ koder
• Persiennestyring
• Klipping av henglås om nøkkelen er borte
• Avfallshåndtering
• Reparasjoner av utstyr
• Flytting av større ting
• Utlån av tralle

Ansvarlig:

Navn: Kontaktinfo:
     
Olav Alseth  
Driftsleder    
  Tlf: 72 81 37 49  
  Mob:900 64 090  
     
Harald Bøgseth Kolven  
Vaktmester    
  Tlf: 72 81 20 75  
  Mob: 957 07 242  


Renholdsoperatører

Renholdsgruppa består av 6 ansatte.

Våre oppgaver er mange og forskjellige og noen av våre oppgaver er å gjøre det hyggelig og rent for elever og ansatte. Rydding skal elevene selv sørge for, det skal være like fint og ryddig når undervisningsrommene forlates som dere er vant til å finne rommene på morgenen.

 

Gjenglemte ting som vi finner i kroppsøvingssal, kroppsøvingsgarderober, kantine og vrimlearealer blir lagt på et bakrom. Er det noen som savner noe så er det bare å komme innom kontoret til renholdsleder eller driftsleder og vi blir med dere og ser i gjennglemte saker.

Det som ikke er hentet ved skoleårets slutt blir levert til Fretex.

Smykker, ur etc. leveres inn til resepsjonen (kontoret). Spør der hvis dere savner noe. Det som er uavhentet av dette leveres hittegodskontoret (politiet). 

Skolens renholdere:

Brit T. Fremstad
Ann Elin Melting
Bjørg Raphaug
Synnøve H. Kalvå
Hilde Åkervik - ledende renholder
Gunnhild G. Søtvik

 


Utskriftsvennlig versjon