Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

PP tjenesten på Fosen videregående skole.

Ta kontakt med PPT hvis du:

  • Har faglige utfordringer
  • Trenger hjelp til å få faglige tilrettelegginger
  • Ønsker utredning i forhold til lese- og skrivevansker, språkvansker, matematikkvansker og/eller lærevansker
  • Trenger en samtalepartner
  • Har behov for å komme i kontakt med andre instanser for eksempel BUP ( barne- og ungdoms psykiatri) eller BVT (barneverns tjenesten)
  • Ønsker hjelp til å forbedre læringsmiljøet i din klasse

Åpningstider:

Dager: Tidspunkt Tilstede
Mandag 0900-1400

Nina Beate Hoøen (PP rådgiver)

Tirsdag - -
Onsdag - -
Torsdag 0900-1300

Nina Beate Hoøen (PP rådgiver)

Fredag - -

Nina Beate Hoøen

Rådgiver for PP tjenesten på Fosen videregående skole.

 

Kontaktinfo:

Tlf: 72 81 28 78
Mob: 952 62 315

Hanne Skilleås

PP-Rådgiver

 

Kontaktinfo:

Tlf: 72 53 07 48
Mob: 952 35 969


Utskriftsvennlig versjon