Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Tjenester > Stipend og lån

Stipend og lån

Elever ved Fosen videregående skole kan søke Statens lånekasse for utdanning om støtte i form av stipend og lån.

Hjelp og informasjon om regler, rettigheter og plikter angående støtteordningene i Statens lånekasse får du hos:

Åse Røstad eller Hege Nielsen, som til daglig er å finne i resepsjonen, og på http://www.lanekassen.no.

Du søker på http://www.lanekassen.no.
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend.

Du bør søke stipend snarest etter at du har fått melding om, og takket ja til, skoleplass. Behandlingstiden i Lånekassen ligger på ca. 3–4 uker. Dersom du slutter i løpet av skoleåret, så ta kontakt med Åse Røstad/Hege Nielsen for nærmere orientering om rettigheter/plikter.

Lånekassen har to studiefinansieringsordninger med forskjellige regler og satser. Det er egne regler for elever med og uten ungdomsrett. Nytt av året er at stipendpapirene sendes eleven (ikke skolen).

Dersom du slutter med eller er fritatt for fag, får du avkorting i støtten fra Lånekassen (stipend og/eller lån).

Søknadsfrister:

15. november for hele skoleåret og for bare høsthalvåret.

15. mars for bare vårhalvåret.

Stipendet utbetales månedlig.

Dersom du må bo utenom foreldreheimen for å gjennomføre skolegangen, har du rett til bostipend.


Utskriftsvennlig versjon